Pravo na novčanu naknadu

Pravo na novčanu naknadu ima nezaposleno lice koje je bilo obavezno osigurano za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid osiguranja kraći od 30 dana.

 

Trajanje prava na novčanu naknadu

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom:

  1. 3 meseca, ako ima staž osiguranja od 1 do 5 godina;

  2. 6 meseci, ako ima staž osiguranja od 5 do 15 godina;

  3. 9 meseci, ako ima staž osiguranja od 15 do 25 godina;

  4. 12 meseci, ako ima staž osiguranja duži od 25 godina;

Godinom staža osiguranja, smatra se navršenih 12 meseci za koje je obveznik doprinosa bio obavezno osiguran.

Izuzetno, novčana naknada pripada nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, nedostaje do dve godine.

Korisnik novčane naknade dužan je da se lično javlja Nacionalnoj službi za zapošljavanje radi obaveštavanja o mogućnostima i uslovima zaposlenja i posredovanja u zapošljavanju svakih 30 dana, u skladu sa individualnim planom zapošljavanja.

Informacije o pravima i obavezama možete preuzeti ovde

Obrazac potvrde o zaradi, odnosno osnovici osiguranja možete preuzeti ovde